Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Treskjæring

Treskjæring er et samlebegrep for flere teknikker og stilarter. Noen er enkle å arbeide med, andre krever mer handlag og erfaring. Her presenterer vi noen av de mest vanlige teknikkene.


Kolrosing (kolskurd, krilling)
er en dekorteknikk med kniv der man risser mønsteret ned i treet uten å fjerne tre fra overflata. Treet må være tett og hardt, og uten markerte årringer. Til kolrosing trenger du en god, kort og litt kraftig kniv og et stykke fint sandpapir. Tegn først med blyant. Deretter skjærer du loddrett ned i treet. Når du er ferdig, gnir du inn ornamentet med ei blanding av olje og pulver av mørk bark (for eksempel furubark som du sliper med sandpapir). Når du tørker bort overflødig olje, står ornamentet tilbake, rent og klart!

Akantus
er navnet på en treskjæringsstil preget av et bestemt motiv: Akantusranken. Akantus er ei plante som vokser vilt ved Middelhavet. Akantusrankene ble først brukt som motiv av greske steinhoggere og vasemalere. Romerne videreutviklet motivet til et ornament, som så dukket opp igjen under renessansen. Men det var under barokken at vi fikk den frodige akantusranken slik vi kjenner den i dag.

Akantusranken kom til Norge på slutten av 1600-tallet, da det ble skåret prekestoler og altertavler til nye kirker. 1750 -1850 ble en gullalder for norsk treskjærerkunst. Utskårne skap, stoler, redskaper m.m. var et symbol på status. Akantusstilen slo gjennom på Østlandet, og særlig i Gudbrandsdalen. Akantusen er blant de mest brukte motiv i norsk treskjæring den dag i dag.

Karveskurd
er en enkel men dekorativ måte å skjære i treet på. Geometriske mønstre snittes inn i treets overflate. En liten kniv med kort blad er det eneste du trenger. Man kan også farge treet før man skjærer, slik at ornamentene framheves i trekvitt mot den fargete overflaten. Karveskurd kommer best til sin rett på mindre gjenstander. Samisk folkekunst bruker mye karveskurd.

Figurskjæring
vil si å lage tredimensjonale treskulpturer. Figurskjæring er en tradisjon som har røtter langt tilbake i tida, jfr. dragehoder fra vikingtida. Mye var knyttet til symboler og religion. I dag er figurskjæring en typisk hobbyvirksomhet. Mange synes det er morsomt å prøve å skape tredimensjonale figurer. Det appellerer til vår fantasi og lekenhet. Det mest spennende med figurskjæring er at gjenstanden skal se bra ut uansett hvilken vinkel man ser den fra.

Linker:


article.asp?Data_ID_Article=117&Data_ID_Channel=2Håndverkstradisjoner
article.asp?Data_ID_Article=119&Data_ID_Channel=2Sveiping

 

Tilbake