Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Vannbåren varme

Med vannbåren varme menes varme som overføres gjennom oppvarmet vann. Vannet varmes opp, så sirkulerer det via radiatorer eller vannrør i gulvet og gir fra seg varme før det kommer tilbake til energikilden igjen. Denne oppvarmingen gir sunnere inneklima og gjør oss mindre avhengig av elektrisitet.


Vannbåren varme kan kombineres med mange typer energikilder. Man kan varme vannet ved hjelp av solenergi (solfangeranlegg), geotermisk varme, eller man kan ha fyringsanlegg som utnytter energien i treflis, bark, halm eller søppel. (Biomasse egner seg bedre til produksjon av varmeenergi enn til elektrisitet.) Vannbåren varme leveres også fra oljekjeler, gasskjeler og elkjeler. Andre land har en betydelig høyere andel bygg som bruker vannbåren oppvarming enn Norge. Det blir imidlertid stadig mer vanlig i tettbygde områder her i landet også.

 

Tilbake