Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Verdens skoger

Skogen er livsviktig for jordkloden: • Skogen produserer oksygen. • Skogen motvirker jorderosjon og ørkenspredning. • Skogen regulerer mengden av regnvann • Skogen reduserer drivhuseffekten ved å ta opp CO2.


Verdens skoger kan deles i tre hovedtyper etter klima og treslag. Rundt ekvator, i tropisk skog finnes både eviggrønn og lauvfellende lauvskog. Den tempererte skogen dekker områder med barskog og mer varmekrevende lauvskog. På den nordlige halvkule finner vi den boreale skogen som vi kjenner fra Norge; bartrær med innblanding av bl. a. bjørk, or og osp.

Satellitter kan gi oss et bilde av skogsområdene på kloden. Vi ser at mer enn 80 % av jordas skogressurser er fordelt på 15 land, der Russland, Canada og Brasil er de største.

Bildene viser også at siden 1960 er store skogsområder hogd ned, og forskerne frykter at dette vil fortsette. Ifølge FN står flere store skogområder i fare for å bli borte i løpet av noen tiår.


Definisjoner på skog:

”Skog er et landområde dominert av trær som er minst 3m høye og står mindre enn 30 m fra hverandre.” (Norsk definisjon av skog)

”Skog er landområder hvor trekronene dekker mer enn 20 % av arealet. Eller hvor det er vedvarende treproduksjon og hvor trærne vanligvis blir mer enn 7 m høye. I dette inngår både lukkede skoger og åpne skoger med gressdekke og hvor trekronene dekker minst 10 % av arealet.” (FNs definisjon av skog i I-land)

”Skog er økologiske systemer med minst 10 % kronedekning av trær eller bambus og hvor arealene ikke samtidig brukes til jordbruk”. (FNs definisjon av tropisk skog)

 

Tilbake