Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Vindkraft

Å utnytte vind som energikilde er en gammel oppfinnelse. Men teknologien forbedres, og møllene blir stadig mer effektive. Moderne vindmøller er 40 – 60 meter høye, og produserer energi i vindhastigheter mellom 4 og 25 m/s. Dobles vindstyrken øker kraften eller energien hele 8 ganger. Derfor plasseres møllene i såkalte vindmølleparker der det blåser mest. Mange synes møllene er et skjemmende innslag i naturen.


Danmark er i dag verdens fjerde største land på vindkraft. I 1996 dekket vindkraft ca 4 % av Danmarks el-forbruk, og målet er 10 % innen år 2005. Norge hadde 18 vindmøller i drift i år 2000. Nå (januar 2004) foreligger det planer for til sammen 2600 vindmøller, som vil gi kraft nok til 400.000 husstander. Norskekysten kan dermed få verdens største konsentrasjon av vindkraftverk. 1800 av vindmøllene er planlagt i Finnmark. Konflikt med både reindriftsnæringen og Forsvaret kan likevel sette en stopper for mange av prosjektene.

 

Tilbake