Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Virkningsgrad

Et mål for hvor godt en ovn, en motor etc. utnytter energien i brenselet. Ovner har forskjellig virkningsgrad avhengig av ovnstype og fyringsteknikk.


Se også bruttovarme og nettovarme


Virkningsgrader for vedfyring:

Gammel etasjeovn 60 %


Gammel vedovn 50 %


Ny vedovn 75 %


Åpen peis 30 %


Kakkelovn 85 %


Klebersteinovn 75 %


Peisinnsats 75 %


Elementpeis 75 %


Kombinert peis- og parafinovn 75 %


Sentralvarmekjel m/akkumulator 75 %

 

Tilbake