Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Økologisk rom


Det økologiske rom er definert som den mengden av jordas ressurser(tømmer, energi jordbruksarealer osv) vi kan forbruke hvert år uten å drive rovdrift på jordas ressurser. Norge var et av de første landene i verden hvor denne grensen ble beskrevet og stipulert.

 

Tilbake