Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Hva er skoleskogen?

Skoleskogen er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i tverrfaglig undervisning i skoleskogen. Her finner du oversikt over Lære med skogen sitt utvalg av læremidler, kurstilbud og lokalt kontaktnett. På skoleskogen kan du hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen. Skoleskogen sine nyhetsbrev gir deg aktuell informasjon og hint om aktuelle aktiviteter og oppgaver!

For elever
I Skoleskogen er det rikelig med anledninger for å elevene til å utforske på egenhånd. Kongleposten og Skogveven er de to vevene som er best tilpasset for lek, les og lær.