Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lokal skogkontakt

Mange skoler er heldige og får en dag i skogen med Skogselskapet, skogeierandelslaget, skogeieren selv eller andre ressurspersoner.
Denne veilederen gir praktiske tips til planlegging og gjennomføring av en skoleskogdag.

Skogselskapet er en ideell organisasjon med lokallag i hele landet. Kunnskapsformidling om skogen og skogens verdier er en del av deres daglige virke. I løpet av et år deltar flere tusen barn på skogdager i regi av Skogselskapet. Kontakt ditt fylkesskogselskap for mer informasjon: www.skogselskapet.no

Skoleskogdag - veileder