Brennverdi

Oppbygginga av veden er forskjellig hos de ulike treslaga. Brennverdien kan også variere på samme treslag avhengig av voksested og klima. Det spiller også inn hvilken del av treet veden kommer fra, for eksempel om det er stammeved eller greinved.

Brennverdi for treslag v. 15 % fuktighet

Treslag Effektiv
brennverdi
kWh/fm3

Gråor 1855
Pil 2010
Gran 2085
Osp 2085
Selje 2215
Svartor 2265
Furu 2265
Bjørk 2625
Lønn 2730
Rogn 2730
Ask 2835
Eik 2835
Bøk 2935