Fastmasseprosent (FM%)

Den er fri for luft. Flis har gjerne en fastmasseprosent på 35-40 %, det vil si mer luft enn fast virke. Stablet ved har en fastmasseprosent på ca. 65.

Forholdet mellom løskubikk (lm3), fastkubikk (fm3) og fastmasse (FM) er slik:

FM x lm3 = 100 x fm3