Geotermisk energi

Jo lenger nedover vi borer, jo varmere blir det! Flere land satser på jordvarme for å produsere strøm. På Island er geotermisk energi den viktigste energikilden.