Forbrukermakt og bærekraft - NYTT undervisningsopplegg!

Penn eller pc? Taco eller fårikal? Gjenbrukssofa eller sofa fra Ikea? Helg på hytta eller weekend i London? «Tre for to» eller «jeg har nok»? Livet er fullt av valg, og mange av dem tenker vi ikke engang over. Likevel er det et faktum at disse valgene påvirker samfunnet og miljøet vi lever i. Man kan si at hvert valg vi gjør som forbruker, er som en stemmeseddel på hva vi vil ha og hvilke verdier vi setter høyest.
Målet med dette undervisningsopplegget er å gjøre elevene oppmerksomme på virkningen forbrukerne har på den globale opp-varmingen. Andre læringsmål er bruk av tre som karbonlager og viktigheten av skog for å bekjempe global oppvarming.