Tre, skog og skogbruk som valgfag

valgfag.treveven.no kan du finne undervisningsopplegg som er laget spesielt for disse valgfagene:

• Design og redesign
• Teknologi i praksis
• Produksjon av varer og tjenester 
• Natur, miljø og friluftsliv 

Oppleggene har tre, skog og skogbruk som tema, og egner seg godt for elever som liker praktisk arbeid. 

Her vil du finne inspirasjon, nyttige tips og både små og store oppgaver. Fordi skolene løser valgfagene på ulike måter, vil noen av oppgavene løses i løpet av få skoletimer, mens andre kan ta hele skoleåret. 

Vi oppfordrer skolene til å ta i bruk og aktivisere nærmiljøet. Bruk ressursene som finnes lokalt i både naturen og næringslivet. Alle kan forme sin undervisning etter det som forefinnes på skolen og eventuelt i samarbeid med det lokale næringsliv. Ta også gjerne kontakt dersom dere trenger hjelp til å finne lokal samarbeidspart! 

Nettsidene er utarbeidet av skogbruk, trelast- og trevareindustrien. Målet er å øke elevenes interesse og kunnskap om skogbruk og om tre som allsidig materiale.