Skogolympiade!

Gjennom denne konkurransen vil elevene bli bedre kjent med nærskogen deres og øke kunnskapen om skogen.

Skogolympiaden er et samarbeid mellom Skoleskogen, Skogselskapet og Hamar Naturskole.

På nettsidene vil du finne oppgavene og nødvendige lenker for å løse oppgavene. Første runde vil vare fra den 2.-27.mars, andre runde vil vare fra 15.april-15.mai, og så møtes vi til finale den 12. juni i Furuberget.

www.skogolypiade.no