Det fantastiske treet

Hvordan unngå at læren om fotosyntesen kun blir en oppramsing av kjemiske formler?

Én mulighet er å oppsøke Norsk Skogmuseum og deres nye utstilling «Det fantastiske treet». Her forklares trærnes magisk evne til å forvandle luft til sukker på en ny og spennende måte. I et tverrsnitt av bladet, som i utstillingen er en 9 meter lang, lysende vegg, kan man se hvordan fotosyntese foregår.

I sentrum av utstillingen står en 7,5 meter høy treskulptur – selve Det fantastiske treet.

Treet har et stort formidlingspotensial og viser blant annet de fire årstidenes fargevariasjon, samt vann- og næringsstrømmen gjennom treet. Rundt treet er det et rotsystem som viser livet rundt treet. Hvor mange insekter finner du under et blad? Ulike nedbrytningsstadier av treet, fra hard ved til jord, blir også presentert.

Her kan du se Det fantastiske treet og høre museumsdirektøren fortelle.

Her kan du lese mer om utstillingen på Norsk Skogmuseum.