Løs rebusen og finn navnet på en stor fugl

I denne konkurransen skal vi fram til navnet på en hønsefugl som lever i furuskogen i Norge. Det er en stor fugl og den er flott og staselig å se på. Hvis du tror du vet svaret og vil delta i konkurransen, finner du den her.