Kulturminner i skog

En slik grop kan være spennende å utforske, og et meget godt utgangspunkt for å lære mer om hvordan mennesker levde før i tiden. Hvor bosatte de seg, og hvorfor akkurat der? Hva spiste de, og hvordan utnyttet de naturressursene for å kunne overleve?

En grop i bakken kan være rester etter

 

Kompetansemål i samfunnsfag på 2. og 4. trinn setter fokus på dette:

 

Her er våre anbefalte læringsressurser: Nettside med skoghistorien på tidslinje, bok og aktivitetshefte om Suseguri som finner både kullgrop og fangstgrop i skogen, og undervisningsopplegg som beskriver hvordan eleven selv kan lage ei mini tjæremile.

Skoghistorie. Tidslinje med skogens og skogbrukets historie i Norge sett i lys av verdenshistorien.

Suseguri - verdens minste arkeolog. Bok og klassesett

Lag ei mini tjæremile