Skogsflis

Det er flis som lages av greiner og topper og fra hele trær.